MATEMÁTICAS U1-4ºA | Smore

Números de 4 cifras

 Los números de 4 cifras constan, como ya sabes, de: Unidades de millar (UM),Centenas (C), Decenas (D) y Unidades (U)

En esta actividad vamos a realizar un dictado de números.  Cuando se cargue, haz clic en “Dictado númerico” Se nos va a cargar en un dictado de números de 3 cifras, para trabajar con los de 4, pulsa en la zona de abajo en “Menos fácil”, el “dificilíiiiiisimo” lo vamos a dejar para cuando hayamos visto los números 5 cifras

NÚMEROS DE HASTA SIETE CIFRAS 1unidad de millón = 100 centenas de millar = 1.000.000 unidades

Orixe: MATEMÁTICAS U1-4ºA | Smore

Nuevo video de Carles Capdevila:))

Carles Capdevila nos hizo reír y nos emocionó con su ponencia en la que habló de la importancia de hacer buen equipo, valorar, querer y confiar en los profesores, una actitud que le parece de sentido común. “Para mí, un padre o una madre que critica a su maestro es como el aficionado que silba a su propio portero”.

Relevo e ríos de Galicia

Que imos aprender?
Ao longo deste tema traballaremos e situaremos no mapa as principais formas de relevo: serras, chairas, depresións, costas e ríos de Galicia.

Que ferramentas necesitaremos?
O Atlas e o libro de texto

MOI IMPORTANTE

Localizar e situar no mapa os diferentes nomes que vaian aparecendo no estudo do tema.

Para iso poder consultar esta páxina cantas veces queiras.
Para empezar fixate ben neste mapa

arprehis2
Se trazas unha linea seguindo o recorrido das Serras Centrais e as Serras Setentrionais te darás conta de que estas e aquelas forman un muro que separa a zona do interior das influencias mariñas.
Por iso diferenciamos dúas zonas de relevo:
A ZONA COSTEIRA
A ZONA INTERIOR

AS MONTAÑAS GALEGAS
O MACIZO GALAICO está formado por un sistema de serras e montañas de Galicia que limitan cos Montes de León (Macizo Galaico-leonés) .É precisamente nesas serras onde se achegan as máximas altitude(Pena Trevinca 2047m).
Distinguimos 3 grandes unidades de relevo ademáis dun conxunto de Serras Litorais.

As Serras Setentrionais: forman unha barreira co Mar Cantábrico.
Serra do Xistral co Pico Cadramón
Serra da Capelada.

As Serras Centrais: atravesan de N a S separando as provincias de Pontevedra-A Coruña respecto de Lugo-Ourense.
Serra do Faro co Pico do Faro(1177)
Serra da Loba
As Serras Orientais e Surorientais: separadas polo río Sil.
Ao N as Serras Orientais: Serra dos Ancares, co Pico de Penarrubia(1826)