Eratóstenes e a medición da Terra

Aroa vén a contarnos quen foi a primeira persoa que calculou o tamaño da nosa Terra empregando o razoamento e moi poucos medios máis, unha verdadeira xesta do saber… e fíxoa un sabio grego de hai 2200 anos.

Ollade o vídeo e sorprendédevos da marabilla da ciencia!

Pronombres persolanes 4º

Los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo y que realizan su misma función. Hay diversos tipos de pronombres.

El pronombre personal se utiliza para nombrar a una persona o animal sin utilizar su nombre, bien porque ya se mencionó antes y así evitamos repetirlo, bien porque se sabe perfectamente a quien se refiere.

Por ejemplo:

(Yo me llamo Pedro y estoy comiendo). En lugar de decir “Pedro come”, digo “Yo como”

(Tú te llamas Álvaro y estás durmiendo). En lugar de decir “Álvaro duerme”, digo “Tú duermes”

(Él se llama Juan y está jugando). En lugar de decir “Juan juega”, puedo decir “Él juega”

Los pronombres personales son:

Yo

Él / Ella
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas

Colección de ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LOS PRONOMBRES PERSONALES